Tuesday, September 2, 2008

Stealth Amateur Radio

"It's a wonderful hobby. I have friends all over the world. None in this country, but all over the world!" Staat er op de site van G4ILO. Wie kent dat probleem niet. Zodra er zichtbare antennes op dak verschijnen worden de buren argwanend. Een uitdrukking van Julian Moss is dat hij een 'stealth amateur radio station' is. Geen zichtbare antennes op het dak. Experimenteren met antennes bijvoorbeeld op zolder. Geen gelazer met de buren, tenzij je het ze zelf verteld natuurlijk.

Toen ik nog in IJmuiden woonde heb ik een keer een inval gehad van de toenmalige Radiocontroledienst. Ik was net thuis om even te lunchen tussen de middag, toen er werd aangebeld en meteen een man of acht naar binnenstormde en in de huiskamer stond, inclusief politie in burger. 'Waar staat de zender,' vroeg de ambtenaar. 'Boven,' zei ik enigszins verbouwereerd. 'Maar ik heb een vergunning,' riep ik er achteraan. Afijn, na overlegging van de papieren en duizendmaal excuses dropen ze af. Mijn Fritzel dipool boven op de flat had hen direct naar mij gelokt, terwijl de piraat een blok verderop woonde.

Ik had in die tijd best veel TVI en andere ongewenste RF storing. Ik kwam door orgels, radio's, de pickup van het buurmeisje, en noem maar op... gek werd ik ervan. Dat noopte mij om van 200 Watt PEP af te stappen en met QRP te gaan werken. En natuurlijk CW. Dat gaf de minste storingsproblemen. Vanaf dat moment werd ik ook gepakt door QRP werken. Het gaf voldoening om met het vermogen van een fietslampje, op 20 meter Californië te werken. Oké, je wordt niet vaak gehoord, je roept soms voor je gevoel in een woestijn. Maar dan toch, die ene QSO die dan toch je dag goed maakt. Je bent vooral afhankelijk van de propagaties, die met de HFProp van Julian (zie de sidebar van mijn site) zichtbaar worden gemaakt. Voorlopig is het op de HF 'poor' en daar moeten we wel meedoen. Vanmiddag zeggen en schrijven een paar stations op 20 meter maar die werkten wel met een Kilowatt en grote antennes. En ik hoorde PA3GG (Marco uit Heerhugowaard) roepen.

Ik ben van oorsprong een luisteramateur geweest. Dat zit er nog steeds een beetje in. Veel luisteren, vooral op HF, omdat daar mijn hart ligt. VHF of hoger trekt me niet zo. Maar om een lang verhaal kort te houden, voorlopig ben ik ook nog stealth. Uiteindelijk wil wel een antenne op het dak plaatsen, maar nu nog niet.

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my website and leaving a comment. 73 Paul

Popular Posts